Недвижими имоти

Фирма „Евроконсултинг – Варна ЕООД“ извършва цялостна консултантска дейност по покупко – продажби,  управление и застрояване на недвижими имоти.

  • Оценки на недвижими имоти
  • Покупко – продажби на недвижими имоти
  • Осигуряване на скици, данъчни оценки, проверка за тежести на имота,  и пр.
  • Кредитни консултации и съдействие за отпускане на кредит
  • Застрояване на парцели
  • Организиране на преговори със строител за застрояване срещу обезщетение
  • Организиране на преговори и събиране на документи за сделката
  • Организиране изповядване на сделката пред Нотариус
Facebook Comments Box