Архитектурнo-технически консултации

Евроконсултинг ЕООД извършва както консултантски услуги, така и всички необходими действия поизготвяне на разрешения за строеж,  Узаконяване на строежи, регулации, уреждане на отношения с общината и пр.

 

Административно-правни и проектантски услуги

 • Всички услуги по Кадастър, проектиране и регулация на имоти ;
 • Всички видове Нотариални сделки ;
 • Консултации по Закона за устройство на територията – ЗУТ;
 • Проектиране, узаконяване и промяна на предназначение на сгради;
 • Предварителни проучвания за водене на дела или  ПУП ;
 • Съгласувания за Разрешение за Строеж на сграда;
 • Съгласувания за Въвод в експлоатация (акт 16) на сграда
 • Административни услуги в Община Варна и в Национален институт за паметниците на културата (Национален институт за недвижимо културно наследство)
 • Оценки на недвижими имоти
 • Проекти за реставрация на Сгради-паметници на културата;
 • Други услуги по договаряне .

 

Facebook Comments Box